Jag har anlitats av Örebro läns museum för att ha workshops i måleri för barn i samband med Barnlördagar.

Jag var ansvarig Kursledare på Skaparverkstan på Tegelbruket, ett allaktivitetshus för barn/ungdomar i Örebro 2013-2014.

Jag har utvecklad en egen metod som workshop för barn i åldrarna 10-12 år, med vilken de lär om Barnkonventionen och direktdemokrati via konst. Detta fick jag möjlighet att genomföra på Karlskoga Konsthall 2015 och på Örebro läns museum hösten 2016.

Hösten 2017 arbetade jag som specialanställd pedagog i vandringsutställningen Alla människor! på Örebro läns museum, producerad av Forum för levande historia, där jag föreläste och hade workshops för skolklasser.

Arbetar nu som pedagog inom förskolan Örebro Kommun för en hållbar framtid.