No rain – no flowers

Om utmaningar, kreativitet, läkande och den underbara insikten om no rain – no flowers…en inspirationsföreläsning.

APRIL 2017, SAMVERKANSFÖRBUNDET FINSAM (Förbundsstyrelsen) FINSAM är ett samordningsförbund som hjälper Kommuner, Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att samarbeta inom rehabiliteringsområdet, ex smärtproblematik.

NOV 2017, REHABMÄSSA PÅ CONVENTUM CLUB 700 (Arr Finsam) För professionella i Örebro län som arbetar med rehabiliterande insatser för arbete.