ALLA BARN SKA INKLUDERAS

Ingen ska lämnas utanför!

Vi måste praktisera det som står i Barnkonventionen enligt lag.

Mål 10 i Agenda 2030’s GLOBALA MÅL belyser vikten av ATT VERKA FÖR ETT SAMHÄLLE DÄR INGEN LÄMNAS UTANFÖR i utvecklingen. Då minskar risken för konflikter och det främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Jag är konstnär och arbetar på lite olika sätt i mitt konstnärskap. Bl a har jag jobbat med workshops utifrån en egen metod där jag lär barn om Barnkonventionen via konst. 

Barnen är otroligt kloka, empatiska och engagerade, men också väldigt bekymrade när de pratar om vuxenvärlden och undrar vad de vuxna sysslar med. Vi behöver ge barn förutsättningar att kunna leva ett gott liv och hjälpa dem att känna solidaritet och empati med alla på planeten. Det börjar med oss.

Det som flest barn pratade om i mina workshops är att de vill att vuxna måste lyssna, se och uppfatta bättre hur barnen har det. De vuxna måste engagera sig mer. Arbetet med likabehandling och demokrati är färskvara som barnen tycker är superviktigt och som de vill jobba mycket mer med.

De allra flesta barn tar upp frågan om fred och solidaritet med flyktingar och barn som har det sämre än de själva och som bor i andra länder. För barnen är det självklart att vi ska ta emot de som behöver grundläggande trygghet och att vi ska hjälpa dem med deras basbehov!

Flickan som uttryckte ”Jag önskar att jag hade papper hemma så att jag kan rita…” är ett av alla barn som både befinner sig i ekonomisk fattigdom. Många barn pratar om just detta att ”vi måste bli bättre på att ta hand om varandra.”

Barnen vill ha mer inflytande över skolmiljön och är bekymrade över miljöfrågorna generellt i samhället.

Mål 4 i Agenda 2030´s GLOBALA MÅL handlar om GOD UTBILDNING FÖR ALLA. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Ibland skriver jag debattartiklar eller insändare på temat Barns rättigheter. Jag skrev i tidningen ETC om BUPs långa utredningsköer för barn 2016 och 2017, vilket ledde till att IVO granskade BUP Örebro och ordf för Regionstyrelsen beslutade att anställa fler läkare och psykologer till BUP, så dåvarande kön kunde halveras.

Jag har även skrivit om barn med NPF och deras stödbehov i NA (Nerikes Allehanda) och i DN (Dagens Nyheter). Nedan finns ett urval av mina artiklar.

Jag har också målat läkeörter som symboliserar artiklarna i FN´s Barnkonvention och ställt ut dem i olika sammanhang. Finns representerad bl a på Rådhuset i Örebro och hos olika kommuner och regioner. Mitt konstnärskap har många plan; skaparglädje, vetenskap, andlighet och ett utforskande som handlar om att svaren på det stora ju finns i det lilla…

Arbetet med alla förebyggande insatser för barn brådskar.

/CECILIA NETTERBERG