”Mamma – hela universum är du!”

Sedan några år tillbaka har jag målat läkeörter som gestaltar perspektiv och artiklarna i FN´s Barnkonvention. Det finns nämligen läkeörter som är särskilt bra för barn och det är just dem jag valt ut. Jag vill visa på samband som finns både i det lilla och i det stora i vår värld. Jag ser samband mellan läkeörterna och de behov som är nödvändiga att tillgodose och skydda hos våra barn. Jag ser också att svaren på många stora frågor finns i det lilla.

Alla blommor/örter är unika och behöver vissa förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. Globalt är vi beroende av en biologisk mångfald – precis som att alla barn har samma rätt och lika värde. Vi har alla ett gemensamt ansvar för barnens jordmån, näring och skydd – att hjälpa alla barn med de förutsättningar de har rätt till för att kunna leva riktigt bra liv.

Jag är intresserad av den vetenskapliga sidan hos växter; hur de är uppbyggda och hur deras livscykler ser ut. Även deras läkande och lindrande förmåga är enormt spännande. Det kan vi ta del av genom att använda dem som medicin/läkeörter eller bara genom att vara nära dem.

Fascinerande är att det finns nästan exakt lika många läkeörter som är särskilt bra för barn som det finns artiklar i Barnkonventionen.

Allt detta handlar om det mikro/makrokosmos vi alla ingår i, en fråga om perspektiv – för jag tror min son Nils hade rätt om mig och alla andra den där kvällen när han var 5 år, lutade sig fram ur sin säng och sa ”Mamma, HELAUNIVERSUMÄRDU! Kom ihåg det!”

/CECILIA NETTERBERG