16 OKTOBER – 5 NOVEMBER 2021

Separatutställning ”Vexistens” på Nora Konsthall. Med hjälp av stipendium från Kulturrådet, KC-mitt och Region Örebro län.

FR O M 2019

Arbete för en hållbar framtid med små barn inom förskolan, Örebro län.

 

 7 SEPTEMBER – 26 OKTOBER 2018

Stipendium från Kulturrådet och KC-mitt för att ställa ut i Rådhusets foajé i Örebro där jag bjöd in politikerna till vernissage för att påminna om barnen. Efter utställningens slut köpte kommunen in ett verk som hänger kvar i Rådhuset.

 

HÖSTEN 2016

Workshops om Barnkonventionen för åk 4-6 inom Region Örebro län.