ALLA BARN SKA INKLUDERAS

Ingen ska lämnas utanför!

Nu behöver vi med stora kliv praktisera det som står i Barnkonventionen. Barn ska få det de behöver och har rätt till enligt lagen.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Mål 10 i Agenda 2030’s GLOBALA MÅL belyser vikten av ATT VERKA FÖR ETT SAMHÄLLE DÄR INGEN LÄMNAS UTANFÖR i utvecklingen. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Jag är konstnär och arbetar på lite olika sätt i mitt konstnärskap. Bl a jobbar jag med workshops utifrån en egen metod där jag lär barn om Barnkonventionen via konst. Jag har främst arbetat med barn i åk 4-6. Barnen upplever konst och vi diskuterar vikten av lyssna till den inre värld vi alla har, därefter har vi en dialog om de grundläggande principerna i Barnkonventionen och sedan får barnen personligen skapa och uttrycka det de behöver. Det här stärker deras psykiska hälsa, de får nya verktyg och vi brukar ha väldigt roligt!

Barnen är otroligt kloka, empatiska och engagerade, men också väldigt bekymrade när de pratar om vuxenvärlden och undrar vad de vuxna sysslar med. Vi behöver ge barn förutsättningar att kunna leva ett gott liv och hjälpa dem att känna solidaritet och empati med alla på planeten. Det börjar med oss.

Det som flest barn pratar om i mina workshops är att de vill att vuxna måste lyssna, se och uppfatta bättre hur barnen har det. De vuxna måste engagera sig mer. Arbetet med likabehandling och demokrati är färskvara som barnen tycker är superviktigt och som de vill jobba mycket mer med.

De allra flesta barn tar upp frågan om fred och solidaritet med flyktingar och barn som har det sämre än de själva och som bor i andra länder. För barnen är det självklart att vi ska ta emot de som behöver grundläggande trygghet och att vi ska hjälpa dem med deras basbehov!

Flickan som uttryckte ”Jag önskar att jag hade papper hemma så att jag kan rita…” är ett av alla barn som både befinner sig i ekonomisk fattigdom. Många barn pratar om just detta att ”vi måste bli bättre på att ta hand om varandra.”

Barnen vill ha mer inflytande över skolmiljön och är bekymrade över miljöfrågorna generellt i samhället.

Mål 4 i Agenda 2030´s GLOBALA MÅL handlar om GOD UTBILDNING FÖR ALLA. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Ibland skriver jag debattartiklar eller insändare på temat Barns rättigheter. Jag skrev i tidningen ETC om BUPs långa utredningsköer för barn 2016 och 2017, vilket ledde till att IVO granskade BUP Örebro och ordf för Regionstyrelsen beslutade att anställa fler läkare och psykologer till BUP, så dåvarande kön kunde halveras.

Jag har även skrivit om barn med NPF och deras stödbehov i NA (Nerikes Allehanda) och i DN (Dagens Nyheter). Nedan finns ett urval av mina artiklar.

Jag fortsätter att måla läkeörter som symboliserar artiklarna i FN´s Barnkonvention och ställer ut dem i olika sammanhang för att påminna vuxenvärlden om barnens rättigheter. Finns representerad bl a på Rådhuset i Örebro och hos olika kommuner. Det här projektet har många plan; skaparglädje, vetenskap, politik, andlighet och ett utforskande av läkekraft som handlar om att svaren på det stora ju finns i det lilla…

Att arbeta deltid med små kloka läromästare är fantastiskt och även fortsättningsvis erbjuder jag workshopar för skolor i samarbete med Region Örebro län/KULTURKRAFT och KONSTDEPARTEMENTET där barnen lär sig om sina rättigheter i enlighet med Barnkonventionen med hjälp av en konstnärlig metod.

 

/CECILIA MEYER, HÖSTEN 2022

Konstnär och Barnrättskämpe