ALLA BARN SKA INKLUDERAS

Ingen ska lämnas utanför!

Nu behöver vi med stora kliv praktisera det som står i Barnkonventionen. Barn ska få det de behöver och har rätt till enligt lagen.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Mål 10 i Agenda 2030’s GLOBALA MÅL belyser vikten av ATT VERKA FÖR ETT SAMHÄLLE DÄR INGEN LÄMNAS UTANFÖR i utvecklingen. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Jag är konstnär och arbetar på lite olika sätt i mitt konstnärskap. Bl a har jag jobbat med workshops utifrån en egen metod där jag lär barn om Barnkonventionen via konst. Jag har främst arbetat med barn i åk 4-6. Den röda tråden är att vi upplever konst tillsammans och diskuterar vikten av att man får ha och utveckla en inre skapande värld, därefter har vi en dialog om de grundläggande principerna i Barnkonventionen och sedan får barnen personligen skapa och uttrycka det som de behöver.

Barnen är otroligt kloka, empatiska och engagerade, men också väldigt bekymrade när de pratar om vuxenvärlden och undrar vad de vuxna sysslar med. Vi behöver ge barn förutsättningar att kunna leva ett gott liv och hjälpa dem att känna solidaritet och empati med alla på planeten. Det börjar med oss.

Det som flest barn pratade om i våra workshops var att de vill att vuxna måste lyssna, se och uppfatta bättre hur barnen har det. De vuxna måste engagera sig mer. Arbetet med likabehandling och demokrati är färskvara som barnen tycker är superviktigt och som de vill jobba mycket mer med.

De allra flesta barn tog upp frågan om fred och solidaritet med flyktingar och barn som har det sämre än de själva och som bor i andra länder. För barnen är det självklart att vi ska ta emot de som behöver grundläggande trygghet och att vi ska hjälpa dem med deras basbehov!

Flickan som uttryckte ”Jag önskar att jag hade vita papper hemma så att jag kan rita…” är ett av alla barn som både befinner sig i ekonomisk fattigdom, men även i ett socialt utanförskap där hennes närmaste inte klarar att be om hjälp. Många barn pratade om just detta att ”vi måste bli bättre på att ta hand om varandra.”

Barnen vill ha mer inflytande över skolmiljön och är bekymrade över miljöfrågorna generellt i samhället.

Mål 4 i Agenda 2030´s GLOBALA MÅL handlar om GOD UTBILDNING FÖR ALLA. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Nu arbetar jag med små barn. Små läromästare. De visar på upptäckarglädje och klokskap som behöver värnas och uppmuntras extra mycket i den tid vi lever i.

Jag målar också läkeörter som symboliserar artiklarna i FN´s Barnkonvention och ställer ut dem i olika sammanhang för att påminna vuxenvärlden om barnens rättigheter. Finns representerad bl a på Rådhuset i Örebro och hos olika kommuner. Det här projektet har många plan; skaparglädje, vetenskap, politik, andlighet och ett utforskande av läkekraft som handlar om att svaren på det stora ju finns i det lilla…

 

/CECILIA MEYER, OKTOBER 2020

Konstnär och Barnrättskämpe