”Mamma – hela universum är du!”

Sedan några år tillbaka målar jag läkeörter som gestaltar perspektiv och artiklarna i FN´s Barnkonvention. Det finns nämligen läkeörter som är särskilt bra för barn och det är just dem jag valt ut. Jag vill via mina målningar inspirera till ett ökat engagemang för barn och via dem även visa på samband som finns både i det lilla och i det stora i vår värld. Jag ser samband mellan läkeörterna och de behov som är nödvändiga att tillgodose och skydda hos våra barn. Jag ser också att svaren på många stora frågor finns i det lilla.

Trots att Sverige förbundit sig att följa FN:s Konvention om barns rättigheter så missar vi det ofta i praktiken.

Alla blommor/örter är unika och behöver vissa förutsättningar för att kunna växa och utvecklas, precis som barn. Globalt är vi beroende av en biologisk mångfald – precis som att alla barn har samma rätt och lika värde. Vi har alla ett gemensamt ansvar för barnens jordmån, näring och skydd – att hjälpa alla barn med de förutsättningar de har rätt till för att kunna leva riktigt bra liv.

Jag är intresserad av den vetenskapliga sidan hos växter; hur de är uppbyggda och hur deras livscykler ser ut. Även deras läkande och lindrande förmåga är enormt spännande. Det kan vi ta del av genom att använda dem som medicin/läkeörter eller bara genom att vara nära dem.

Fascinerande är att det finns nästan exakt lika många läkeörter som är särskilt bra för barn som det finns artiklar i Barnkonventionen. Alla artiklarna i Barnkonventionen är viktiga, men några av dem, artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för grundläggande principer och är särskilt viktiga.

En särskild ört alltid symboliserar alltid en viss artikel. Exempelvis kommer alltid artikel 22 symboliseras av Ringblomma, men jag tillåter mig att över tid göra många varianter av varje artikel/ört.

Ex: Artikel 22/RINGBLOMMA – FLYKTINGBARN HAR RÄTT TILL SKYDD OCH HJÄLP.

I floran står att ”Ringblomma är en vanlig trädgårdsflykting, växer ofta på avfallsplatser” – Örten är bra för immunsystemet. Är även sårläkande..

För att åskådliggöra mina tankar bygger jag ibland pussel med mina verk som en symbol för att de fångar in delar av helheten och de är grundade som stentavlor.

Ibland har jag även med hängande najtrådsmobiler i form av frökapslar som symboliserar spridning av ett budskap och växande..

I målningarna finns ibland spår av Barnkonventionstexterna eller spår av florans beskrivning av örten… Jag skissar, tänker och gör mycket research innan jag börjar måla. Det är viktigt för mig att behålla lekfullheten och det skissartade i målningarna.

Målningarna utvecklas nu mer och mer mot det abstrakta, söker essensen…

Allt detta handlar om det mikro/makrokosmos vi alla ingår i, en fråga om perspektiv – för jag tror att Nils hade rätt om mig och alla andra den där kvällen när han var 5 år, lutade sig fram ur sin säng och sa ”Mamma, HELAUNIVERSUMÄRDU! Kom ihåg det!”

 

/CECILIA MEYER