Jag finns representerad hos kulturpaletten.se (SKAPANDE SKOLA) under namnet Hela universum är du. Där erbjuder jag workshops för skolklasser där elever lär sig om Barnkonventionen enligt en metod som jag tagit fram efter ett pilotprojekt tillsammans med Rädda Barnen.